KURS NA NALEWAKI (OBSŁUGA URZĄDZEŃ NO)

Do czego uprawnia

Szkolenie z obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania cystern transportowych materiałami według ADR obejmuje:

 • klasę 2 (gazy)

 • klasę 3 (ciekłe zapalne)

 • klasę 8 (żrące)

 • klasę 9 (różne materiały i przedmioty niebezpieczne )

Dla kogo szkolenie ?

 • dla zawodowych kierowców posiadających ważne ADR – zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy, chcących poszerzyć zakres posiadanych uprawnień o możliwość samodzielnego napełniania opróżniania cystern

 • dla pracowników obsługujących stanowiska rozlewni zatrudnionych w firmach produkcyjnych paliw płynnych i gazowych

 • dla pracowników stacji benzynowych lub gazowych

Skontaktuj się w sprawie kursu:
tel. 602 774 556

Co zyskujesz?

Lepsze 
zarobki

Nie trzeba wiele aby zarabiać więcej. Zrób nowe uprawnienia i zdobądź pracę która zapewni Ci godne życie 

Nowy 
zawód

Nasze kursy to szybki sposób na zdobycie nowych kwalifikacji które dają wiele  ciekawych perspektyw

Szansa 
zatrudnienia

Po ukończeniu naszych kursów nie musisz martwić się o znalezienie pracy. Zapotrzebowanie na rynku jest ogromne.

Pewna 
przyszłość

Damy Ci pełen wachlarz możliwości w tak niepewnych czasach. Wybór należy do Ciebie... 

Dlaczego u nas jest lepiej?

Ofertę wyślemy w 15 minut

Szczegóły kursu

Wymagania

 • ukończone 18 lat

 • znajomość języka polskiego

 • tłumacz przysięgły (obcokrajowcy)

WAŻNE! do kurs na NALEWAKI nie potrzebujesz badań lekarskich

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

 • informacja o wykształceniu

 • informacja o miejscu egzaminu

 • informacje o zakresie egzaminu i rodzaju urządzenia tech.

 • zgodę jednostki organizacyjnej w której będzie egzamin

 • kopię zaświadczeń poświadczających inne kwalifikacje lub uprawnienia

 • potwierdzenie dokonania opłaty za egzamin

Szkolenie

Łączna liczba zajęć 24h w tym:

 • zajęcia teoretyczne 16h

 • zajęcia praktyczne 8h

Czas trwania zajęć:

 • 1h zajęć 45 min

100% ZDAWALNOŚCI NA OSTATNIM EGZAMINIE!!!

Egzamin

 • sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na pisemny wniosek zainteresowanego

 • egz. teoretyczny, w formie pisemnie w postaci papierowej lub elektronicznej

 • egz. praktyczny, polegającej na sprawdzeniu umiejętności

INFORMACJA O TERMINIE

 • TDT w ciągu 30 dni roboczych informuje osobę o wyznaczeniu terminu egzaminu

EGZAMIN POPRAWKOWY

 • Ponowny egzamin możliwy po złożeniu nowego wniosku

ODWOŁANIE EGZAMINU

Jeżeli osoba poinformuje TDT pisemnie na 3 dni robocze przed planowanym egzaminem o nie stawieniu się, pobrana opłata:

 • ulegnie zwrotowi lub

 • zostanie zaliczona na poczet ponownego egzaminu

pobierz >> wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji NO

Uprawnienia

 • TDT wydaje zaświadczenie kwalifikacyjne określając jego ważność na 5 lat

ZAKRES ZAŚWIADCZENIA

 • zaświadczenie obejmuje jeden rodzaj urządzeń podlegających Dozorowi Technicznemu, przy obsłudze których wymagane jest posiadanie kwalifikacji potwierdzonych zaświadczeniem

PRZEDŁUŻENIE ZAŚWIADCZENIA

 • następuje na wniosek zainteresowanego i jest bezpłatne

WARUNKI PRZEDŁUŻENIA

 • wniosek maksymalnie 3 miesiące przed upływem 5 lat

 • wykonywanie czynności przez co najmniej 3 lata

 • oświadczenie do wniosku

zobacz >> wzór zaświadczenia kwalifikacyjnego NO

Cennik

KURS
500 PLN
 • JEDNA KLASA
 • UWAGA! każda kolejna klasa 350zł
 • 2-3 dni
EGZAMIN
184,43 PLN
 • Obowiązuje od 11 lutego 2020r.
 • Opłata za egzamin pobierana jest w wysokości 3.75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarcze narodowej ogłoszonej przez PGUS prezesa Głównego Urzędu Statystycznego

Zapisz się na kurs

Copyright © PROFIL SZKOLENIA|2020
Polityka prywatności
PROJEKT WWW: 84.PL
crossmenuchevron-down