Zapisz się na kurs
KURSY

Kurs doradcy ADR - DGSA

2650,00 

Zapłać zadatek w wysokości 30% per item
Zobacz pełny opis kursu →

Powiązane produkty:

Może spodoba się również…

 • Kurs ADR zintegrowany

  1100,00 
  Dodaj do koszyka
 • Kurs na nalewaki (NO)

  550,00 
  Dodaj do koszyka
 • Kurs ADR doskonalący

  450,00 
  Dodaj do koszyka
 • Kurs ADR początkowy

  700,00 
  Dodaj do koszyka

Poznaj szczegółowy opis kursu:

Wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • ukończone 21 lat
 • niekaralność w zakresie:
  • wiarygodności dokumentów
  • obrotu gospodarczego
  • bezpieczeństwa powszechnego
 • zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu

Szkolenie

Kurs trwa łącznie 44h w tym:

 • ogólna 24h
 • część specjalistyczna:

a)przewóz drogowy 16h

b)przewóz koleją 16h

c)przewóz obsługą śródlądową 16h

 • konsultacje 4h
 • dopuszcza się nieobecność w wymiarze nieprzekraczającym 25% zajęć teoretycznych

zobacz >> szczegółowy program

zobacz >> wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Dyrektora TDT wniosku co najmniej 7 dni przed terminem jego wyznaczenia

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Kandydat na Doradcę:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu 
 • dowód uiszczenia odpowiedniej opłaty za egzamin,
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu odpowiedniego kursu (w przypadku osób nie posiadających ważnego świadectwa doradcy z zakresu objętego egzaminem),
 • kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (w przypadku osób, które nie posiadają ważnego świadectwa doradcy),
 • oświadczenie o niekaralności (zob. na końcu strony),
 • kopię posiadanego świadectwa doradcy (w przypadku doradców przedłużających termin ważności świadectwa doradcy i doradców poszerzających zakres posiadanych uprawnień),
 • dokument potwierdzający zmianę nazwiska jeżeli w dokumentach potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje lub kursy będzie inne nazwisko niż nazwisko kandydata,
 • na egzaminie należy spełnić wymóg posiadania dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość legitymującej się osoby.

Wnioskodawca wnosi opłatę egzaminacyjną:

 • kandydat 500 zł,
 • przedłużający 400 zł,
 • poszerzający 300 zł,

EGZAMIN PRZEPROWADZA SIĘ

 • dla minimum 10 osób
 • w formie testu wielokrotnego wyboru
 • część ogólna:

  • test 80min / 30pytań maks 6 błędów
 • część specjalistyczna:

  • test 60min / 20 pytań / maks 4 błędy
  • zadanie praktyczne 60min / zaliczenie

WYZNACZENIE TERMINÓW TDT >>

PRZED EGZAMINEM>>

W TRAKCIE EGZAMINU>>

PRZEBIEG EGZAMINU>>

pobierz >> wzór wniosku

pobierz >> oświadczenie o niekaralności

Uprawnienia

WYDANIE ŚWIADECTWA

Świadectwo wydaje Dyrektor TDT w drodze decyzji administracyjnej na okres 5 lat, licząc od dnia zdanego egzaminu. Opłata za wydanie wtórnika świadectwa wynosi 50 zł

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI

Dyrektor TDT przedłuża ważność świadectwa na kolejne 5 lat, licząc od dnia upływu terminu jego ważności Doradcy który:

 • spełnia wymóg art.42ust.2pkt.2 (niekaralność, kurs, egzamin)
 • nie naruszył rażąco w okresie ostatnich 5 lat przepisów ADR
 • posiada ważne świadectwo
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa zdał ponowny egzamin

COFNIĘCIE ŚWIADECTWA

Dyrektor TDT, w drodze decyzji cofa świadectwo jeżeli doradca:

 • przestał spełniać wymóg art.42ust.2pkt.2 (niekaralność, kurs, egzamin)
 • rażąco naruszył przepisy ADR (nie przygotował rocznego sprawozdania)

ODZYSKANIE ŚWIADECTWA

Osoba, której cofnięto świadectwo doradcy może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 3 lat od dnia jego cofnięcia ( prawomocnej decyzji)

zobacz >> wzór świadectwa doradcy

 

 

Prawo jazdy
Kierowca zawodowy
Operator maszyn
Szkolenia UDT
INNE KURSY
Profil Szkolenia
5.0
Based on 1 reviews
napędzany przez Facebook
© PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska 2022
crossmenuchevron-down