Egzamin na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe — czy trudno zdobyć uprawnienia UDT?

Każdy egzamin kojarzy się ze stresem. Jednak w przypadku wózków widłowych i ładowarek teleskopowych odpowiednio zrealizowana podstawa programowa sprawi, że egzamin będzie łatwy i przyjemny. Sprawdź, jak możesz przygotować się do potwierdzenia swoich umiejętności przed komisją egzaminacyjną, by zdobyć uprawnienia i znaleźć lepiej płatną pracę.

Poznaj zasady egzaminów na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe. Odpowiednie przygotowanie pomoże Ci zdobyć uprawnienia bez stresu i problemów.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Egzamin praktyczny UDT – nowe wytyczne 2022
 2. Nowe wytyczne przeprowadzania egzaminu praktycznego UDT w zakresie wózków widłowych i ładowarek teleskopowych
 3. Od kiedy obowiązują nowe wytyczne egzaminu praktycznego UDT na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe?
 4. Wymagania dotyczące miejsca odbywania egzaminu praktycznego UDT na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe
 5. Co dodatkowo należy zapewnić na czas egzaminu praktycznego UDT z obsługi wózków widłowych i ładowarek teleskopowych?
 6. Jak zdać egzamin? Jak wygląda część teoretyczna, a jak praktyczna?
 7. Lista nieprawidłowości, które mogą skutkować negatywnym wynikiem egzaminu UDT z obsługi wózków widłowych i ładowarek teleskopowych
 8. Jak wygląda zestaw pytań egzaminacyjnych na wózki widłowe? i ładowarki teleskopowe
 9. Co po zdanym egzaminie?

Egzamin praktyczny UDT – nowe wytyczne 2022

W 2022 roku egzamin UDT na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe wygląda nieco inaczej. Kursanci mogą do niego przystąpić po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego. Każdy kursant jest zobowiązany do wykonania jednego zadania, które jest złożone z dwóch części. W pierwszym etapie należy zaprezentować czynności, które zaliczane są do obsługi technicznej codziennej. Oczywiście zakres prezentacji wyznacza komisja egzaminacyjna. Osoba egzaminowana powinna wszystkie czynności wykonywać w sposób spójny i bezpieczny, zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ta kwestia jest niezwykle ważna, ponieważ wykonanie czynności w taki sposób, że zagrażają one życiu lub zdrowiu operatora albo innych osób, dyskwalifikuje kursanta, co jest jednoznaczne z wynikiem negatywnym za egzamin praktyczny. 

Druga część egzaminu praktycznego polega na zaprezentowaniu przez kursanta obsługi praktycznej wózka widłowego lub ładowarki teleskopowej oraz wykonywaniu manewrów. Komisja obserwuje poczynania zdającego i je ocenia. Poprawne wykonanie wskazanych czynności zarówno w pierwszej, jak i drugiej części egzaminu praktycznego gwarantują uzyskanie wyniku pozytywnego.

Nowe wytyczne przeprowadzania egzaminu praktycznego UDT w zakresie wózków widłowych i ładowarek teleskopowych

Wytyczne, które weszły w życie w 2022 roku, są związane tylko i wyłącznie z częścią praktyczną egzaminu UDT na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe. Głównym celem tych zmian było ujednolicenie i usystematyzowanie wszystkich zagadnień związanych bezpośrednio z tematyką egzaminu praktycznego. Pierwsza część została wprowadzona w 2021 roku, natomiast wytyczne wprowadzone jedenaście miesięcy później dotyczyły tylko prawidłowości z zakresu konserwacji pojazdu.

Od kiedy obowiązują nowe wytyczne egzaminu praktycznego UDT na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe?

W tym przypadku, by być skrupulatnym, warto podać dwie daty:

 • 15.04.2021 r. — od tego dnia obowiązują nowe wytyczne dotyczące sposobu przeprowadzania egzaminu praktycznego z zakresu UTB;
 • 01.03.2022 r. — data, od której obowiązują nowe wytyczne związane bezpośrednio ze sposobem przeprowadzania egzaminu praktycznego w zakresie konserwacji urządzeń.

Wymagania dotyczące miejsca odbywania egzaminu praktycznego UDT na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe

Lokalizacja, w której odbywa się egzamin praktyczny UDT, powinna spełniać kilka ważnych wytycznych:

 • miejsce powinno być zabezpieczone przed wtargnięciem osób, które nie mają związku z odbywającym się egzaminem;
 • komisja egzaminacyjna powinna mieć możliwość swobodnego pełnienia swoich obowiązków;
 • obszar placu powinien umożliwiać bezpieczne wykonywanie manewrów maszyną;
 • członkowie komisji powinni mieć dostęp do decyzji, która stwierdza możliwość eksploatacji urządzenia w czasie egzaminu, pełnej instrukcji obsługi oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego do obsługi przedmiotowego urządzenia;
 • w czasie egzaminu członkowie komisji egzaminacyjnej powinni mieć dostęp w miejscu przeprowadzania egzaminu do elementów, które umożliwiają przemieszczanie ładunku.

Co dodatkowo należy zapewnić na czas egzaminu praktycznego UDT z obsługi wózków widłowych i ładowarek teleskopowych?

Jest jedna ważna kwestia, której nie można pominąć, planując udział w egzaminie praktycznym UDT na wózki widłowe lub ładowarki teleskopowe. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy kursant, który chce przystąpić do egzaminu, musi mieć z sobą ważny dokument tożsamości. Ustawodawca dopuszcza dwa różne dokumenty: dowód osobisty lub paszport. Jego ważność powinna wynosić co najmniej 30 dni. 

Potwierdzenie swojej tożsamości oficjalnym dokumentem jest konieczne, by przystąpić do egzaminu.

Ponadto, by móc przystąpić do egzaminu, należy mieć z sobą niezbędne środki ochrony indywidualnej w postaci kamizelki odblaskowej oraz kasku.

Jak zdać egzamin? Jak wygląda część teoretyczna, a jak praktyczna?

Każdy egzamin UDT na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe składa się z dwóch części. Najpierw kursanci zaliczają egzamin z wiedzy teoretycznej. Jest to test z listą gotowych odpowiedzi do wyboru. Udział w zajęciach teoretycznych, w których szkoleniowiec skrupulatnie przekazuje całą niezbędną do pracy w tym zawodzie wiedzę, z pewnością sprawi, że znalezienie właściwej odpowiedzi nie będzie trudne. 

Następnie każdy, kto uzyska wynik pozytywny z egzaminu teoretycznego UDT na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe, może przystąpić do egzaminu praktycznego. W tym przypadku każdy kursant jest zobligowany do wykonania dwóch zadań wskazanych przez członków komisji egzaminacyjnej. Pierwsze dotyczy zakresu obsługi technicznej codziennej pojazdu, np.:

 • kontrola dokumentacji, co potwierdza możliwość wykonania poszczególnych czynności;
 • sprawdzenie systemu sygnalizacji oraz ocena stanu baterii, ogumienia, układu hydrauliki;
 • ocena stanu platformy roboczej, cięgien nośnych, kabiny oraz instalacji zasilania silnika gazem;
 • sprawdzenie stanu poszczególnych elementów urządzenia.

Natomiast druga część egzaminu obliguje kursanta do wykonania wskazanych manewrów i czynności, które są bezpośrednio związane z obsługą urządzenia, w postaci przetransportowania ładunku z punktu A do punktu B.

Poprawne wykonanie wszystkich zadań zapewnia zdobycie wyniku pozytywnego, co jest równoznaczne z możliwością pracy w zawodzie operatora.

Lista nieprawidłowości, które mogą skutkować negatywnym wynikiem egzaminu UDT z obsługi wózków widłowych i ładowarek teleskopowych

Niestety są sytuacje, w których komisja egzaminacyjna ma prawo przerwać trwający egzamin. Jest to możliwe zawsze wtedy, gdy osoba egzaminowana w czasie obsługi urządzenia lub wykonywania jakichkolwiek czynności w czasie egzaminu praktycznego UDT na wózki widłowe lub ładowarki teleskopowe stworzy sytuację potencjalnie niebezpieczną. Może mieć ona związek ze złym wykonaniem manewrów lub uszkodzeniem przewożonego ładunku. Dzieje się tak również wtedy, gdy osoba egzaminowana w czasie egzaminu uszkodzi samo urządzenie. 

Ponadto kontynuacja egzaminu nie jest możliwa, gdy członkowie komisji stwierdzą inne nieprawidłowości, które mogą doprowadzić do stworzenia jakiegokolwiek zagrożenia. 

Do najczęściej wymienianych czynności, które są uważane za nieprawidłowe, zalicza się poniższe:

 • lokalizacja przeprowadzania egzaminu nie spełnia wytycznych,
 • brak środków ochrony indywidualnej u osoby egzaminowanej,
 • błędy podczas egzaminu praktycznego,
 • uderzenie ładunkiem o urządzenie lub urządzeniem o przeszkodę,
 • stworzenie sytuacji, w której osoby obecne w miejscu przeprowadzania egzaminu są zagrożone,
 • brak znajomości zabezpieczeń w urządzeniu po zakończeniu wykonywanych czynności,
 • zastosowanie sygnalizacji dźwiękowej lub świetlnej w sposób nieprawidłowy,
 • nieprawidłowy sposób obsługi urządzenia,
 • niewłaściwa kolejność wykonywanych czynności.

Jak wygląda zestaw pytań egzaminacyjnych na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe?

Każdy egzamin teoretyczny UDT na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe wygląda tak samo. Osoba egzaminowana musi odpowiedzieć pozytywnie na pytania umieszczone w teście jednokrotnego wyboru. Cały arkusz zawiera 15 pytań. Udzielenie co najmniej 11 poprawnych odpowiedzi zapewnia możliwość wzięcia udziału w części drugiej — praktycznej.

Na udzielenie odpowiedzi każda osoba egzaminowana ma 30 minut. Egzamin odbywa się w ciszy przed członkami komisji egzaminacyjnej w wyznaczonym przez ośrodek szkoleniowy miejscu, które jest zgodne z obowiązującym rozporządzeniem o egzaminach UDT na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe.

Co po zdanym egzaminie?

Komisja egzaminacyjna wydaje dokument, który potwierdza zdobycie nowych uprawnień. Jednak zaświadczenie kwalifikacyjne otrzymasz z Urzędu Dozoru Technicznego nieco później. 

Zdobycie uprawnień z zakresu obsługi wózków widłowych lub ładowarek teleskopowych umożliwi Ci zdobycie nowej pracy lub lepiej płatnych zleceń. Być może Twój szef zwiększy Twój angaż za wykonywanie dodatkowych obowiązków na dotychczasowym stanowisku pracy. Uprawnienia na wózki widłowe i ładowarki teleskopowe z pewnością sprawią, że Twoja praca będzie lżejsza i w znacznym stopniu odciąży Twój organizm. Ponadto nowe uprawnienia to również zielone światło do współpracy z nowymi firmami. 

Jeśli zależy Ci na tym, by zdać egzamin UDT na wózki widłowe lub ładowarki teleskopowe za pierwszym razem, wybierz kurs w profesjonalnym ośrodku szkoleniowym Profil Szkolenia. Ogromne doświadczenie oraz setki przeszkolonych osób to pewność, że nie tylko zdobędziesz uprawnienia, ale także bardzo dobrze przygotujesz się do wykonywania pracy w tym zawodzie. Jeśli chcesz poznać szczegóły, skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta.

Zapisz się na kurs i zostań cenionym specjalistą w swojej dziedzinie

Formularz kontaktowy

mima
Skontaktuj się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod podany numer, pisząc maila lub wypełniając formularz.
+48 602 774 556
info@profilszkolenia.pl
Prawo jazdy
Kierowca zawodowy
Operator maszyn
Szkolenia UDT
INNE KURSY
Profil Szkolenia
5.0
Na podstawie 3 opinii
powered by Facebook
js_loader
Obsługę prawną firmy zapewnia  Kancelaria Radcy Prawnego KINGA KONOPELKO
© PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska 2022
crossmenu