CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH CPC

Do czego uprawnia

Certyfikat Kompetencji Zawodowych (CPC) – dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji i wiedzy niezbędnych do podjęcia i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

Szkolenie dedykowane:

 • przedsiębiorcom prowadzącym działalność w zakresie tr. drogowego
 • osobom które chcą zarządzać w przedsiębiorstwie transportem drogowym
 • innym osobom chcącym uzupełnić lub nabyć wiedzę w zakresie transportu drogowego i innych zagadnień z nim związanych
Skontaktuj się w sprawie kursu:
tel. 602 774 556

Co zyskujesz?

Lepsze 
zarobki

Nie trzeba wiele aby zarabiać więcej. Zrób nowe uprawnienia i zdobądź pracę która zapewni Ci godne życie 

Nowy 
zawód

Nasze kursy to szybki sposób na zdobycie nowych kwalifikacji które dają wiele  ciekawych perspektyw

Szansa 
zatrudnienia

Po ukończeniu naszych kursów nie musisz martwić się o znalezienie pracy. Zapotrzebowanie na rynku jest ogromne.

Pewna 
przyszłość

Damy Ci pełen wachlarz możliwości w tak niepewnych czasach. Wybór należy do Ciebie... 

Dlaczego u nas jest lepiej?

Nauka kontrolowanego poślizgu we własnym ODTJ

 • Jako jedyni posiadamy własny ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia "wyższego".
 • Jazda na płytach poślizgowych ciągnikiem siodłowym, wykonanie manewru ominięcia przeszkody oraz jazda po okręgu i pokazanie zjawiska podsterownosci i nadsterownosci.
 • Obsługa TIR-a: podczepianie i rozłączanie naczepy, zamocowanie ładunków na naczepie, wymiana koła na naczepie oraz zakładanie łańcuchów antypoślizgowych.

Ofertę wyślemy w 15 minut

Szczegóły kursu

Wymagania

OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O CPC

 • po raz pierwszy >>
 • zwolnienie z egzaminu >>
 • zwolnienie z części egzaminu >>
 • nie będące obywatelem RP >>
 • przystąpienie do egzaminu poprawkowego >>

Szkolenie

Czas trwania szkolenia 32h teorii:

Ramowy zakres zagadnień objętych programem szkolenia opracowany w oparciu o wytyczne określone w części I załączniku I Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009r:

 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo socjalne
 • prawo podatkowe
 • działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • dostęp do rynku
 • normy techniczne i techniczne aspekty działalności
 • bezpieczeństwo drogowe

zobacz >> szczegółowy program szkolenia

Egzamin

Przed komisją ITS w formie:

 • testu wielokrotnego wyboru:
  • 64 pytania
  • 1pkt/pytanie
  • maks. czas 120min
 • zadania egzaminacyjnego:

  • dwa przykłady praktyczne po 2 pytania
  • jeden zawsze z czasu pracy 4 pytania /120min/
  • łącznie 4 pytania
  • maks. czas 120 min
  • ocena 1,2,3,4 pkt / pytanie
  • waga 4pkt
 • warunkiem zaliczenia testu oraz zadania jest uzyskanie co najmniej 50% możliwych do otrzymania punktów z każdej części
 • ITS pisemnie informuje o terminie i miejscu egzaminu

WAŻNE! Egzamin uważa się za złożony z wynikiem pozytywnym w przypadku uzyskania przez kandydata z dwóch części co najmniej 60% ogólnej liczby punktów

zobacz >> terminy egzaminów
pobierz >> wniosek o wydanie Certyfikatu Kompetencji Zawodowej
zobacz >> regulamin egzaminu

Uprawnienia

Certyfikaty wydają jednostki wyznaczone przez Ministra właściwego do spraw Transportu.

Instytut wysyła kandydatowi, który przystąpił do egzaminu, w terminie 28 dni od dnia egzaminu, certyfikat, albo w przypadku negatywnego wyniku egzaminu

Jeśli starałeś się o całkowite zwolnienie z egzaminu, to otrzymasz certyfikat po pozytywnej weryfikacji twojego wniosku, najpóźniej w ciągu 28 dni od daty wpływu wniosku do ITS

Certyfikat jest niezbędnym dokumentem w ubieganiu się przedsiębiorcy o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego

zobacz >> wzór certyfikatu CPC

zobacz >> wzory licencji na wykonywanie transportu drogowego

Cennik

EGZAMIN
500 PLN
 • zwolnienie częściowe – pomniejszenie o 50zł za każdy uznany moduł którego dotyczy zwolnienie
 • zwolnienie całościowe – brak egzaminu
KURS
1500 PLN
 • Certyfikat Kompetencji Zawodowych
 • zajęcia teoretyczne 32h / 4 dni
UPRAWNIENIA
300 PLN
 • ważne bezterminowo
 • wydawane w ciągu 28 dni

Zapisz się na kurs

Copyright © PROFIL SZKOLENIA|2020
Polityka prywatności
PROJEKT WWW: 84.PL
crossmenuchevron-down