Profil Kandydata na Kierowcę

Do czego uprawnia

Skontaktuj się w sprawie kursu:
tel. 602 774 556

Jak uzyskać PKK online?

1

Załóż konto na portalu

Utwórz konto w serwisie. Pod adresem (>> link) utwórz nowe konto użytkownika. Tworzenie konta nie różni się szczególnie od procedury w innych serwisach internetowych, ale z uwagi na urzędowy charakter strony, potrzebne będzie podanie wielu szczegółowych danych takich jak, PESEL, adres zamieszkania itd. Podanie tych informacji jest w pełni bezpieczne, wykorzystane zostaną one jedynie do urzędowej obsługi spraw użytkownika.
2

Zaloguj się do serwisu

Po zalogowaniu do serwisu należy wybrać opcję złóż wniosek i wybrać urząd, który będzie prowadzić twoją sprawę. Ważne jest, by był to urząd właściwy do miejsca zamieszkania - tego wymagają przepisy.
3

Wybierz rodzaj sprawy

Następnie wybierasz rodzaj sprawy, jaka ma być zrealizowana. W naszym przypadku będzie to odpowiednio: uprawnienia kierowców i dalej wydanie prawa jazdy.
4

Podaj dane osobowe

Dalej potwierdzasz swoje dane osobowe.
5

Podaj dane prawa jazdy

Potem podajesz dane ze swojego prawa jazdy – o ile masz je już wydane, w przypadku pierwszej kategorii prawa jazdy, nie wypełniasz rubryk na tej karcie.
6

Wybierz kategorie

Kolejny krok to wybór wnioskowanej kategorii prawa jazdy.
7

Dołącz załączniki

Po kliknięciu dalej otworzy się karta, gdzie należy dołączyć załączniki do wniosku w formie elektronicznej. Mogą to być skany lub zdjęcia, których rozmiar nie przekroczy 200 KB. Dołączasz tylko dokumenty wymagane dla twojej kategorii prawa jazdy, ich listę znajdziesz tutaj : https://info-car.pl/new/prawo-jazdy/kategorie-prawa-jazdy
8

Zaakceptuj oświadczenie

Następnie należy złożyć kilka oświadczeń. Przeczytaj je uważnie i potwierdź tylko te, które są zgodne ze stanem faktycznym. (Art. 11 ust. 1 pkt 5 dotyczy m.in. osób przebywających na terenie Polski przez co najmniej 185 dni w roku – pełne brzmienie przepisu znajdziesz w tekście ustawy: link
9

Złóż podpis elektroniczny

Po złożeniu oświadczeń przechodzisz do karty, gdzie należy elektronicznie podpisać dokument. Możesz zrobić to na dwa sposoby: własnym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. W naszym przykładzie posłużymy się przykładem profilu zaufanego.
10

Załóż konto na portalu

Utwórz konto w serwisie. Pod adresem (link >>) utwórz nowe konto użytkownika. Tworzenie konta nie różni się szczególnie od procedury w innych serwisach internetowych, ale z uwagi na urzędowy charakter strony, potrzebne będzie podanie wielu szczegółowych danych takich jak, PESEL, adres zamieszkania itd. Podanie tych informacji jest w pełni bezpieczne, wykorzystane zostaną one jedynie do urzędowej obsługi spraw użytkownika.
11

Podpisz elektroniczny wniosek

Podpisz elektronicznie wniosek. Po podpisaniu zostanie on przesłany do wybranego przez ciebie urzędu w celu weryfikacji. Po weryfikacji zostanie wygenerowany twój profil kandydata na kierowcę, którym będziesz się posługiwać podczas procesu uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami. Stan realizacji swojej sprawy możesz monitorować po zalogowani się do konta ESP PWPW w zakładce moje wnioski: https://www.esp.pwpw.pl/Wniosek/Index

Jak uzyskać PKK w urzędzie?

Udaj się do Wydziału Komunikacji                                                          
Osoba ubiegająca się o prawo jazdy każdej kategorii, w pierwszej kolejności musi zgłosić się do wydziału komunikacji ze względu na miejsce swojego zamieszkani
Przygotuj niezbędne dokumenty                                                             
Dowód osobisty, orzeczenie lekarza, fotografia o wymiarach 3,5x4,5, pisemna zgoda rodzica(poniżej 18 lat), ksero prawa jazdy( jeśli posiadasz) w określonych przypadkach (orzeczenie psychologa, ksero karty pobytu i prawa jazdy zagranicznego, pełnomocnictwo)
Wypełnij wniosek o wydanie prawa jazdy                                              
Wzór wniosku otrzymasz na miejscu w Wydziale Komunikacji. Złożenie wniosku nie podlega żadnym opłatom. Możliwe jest złożenie wniosku przez osobę upoważnioną (osoba spokrewniona za darmo, osoba niespokrewniona opłata w wysokości 17 zł)
Poczekaj maksymalnie 2 dni...                                                                
W przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku , w ciągu 2 dni roboczych od złożenia dokumentów zostanie wygenerowany i przekazany wnioskodawcy indywidualny nr PKK, który jest niezbędny do rozpoczęcia kursu.

Ofertę wyślemy w 15 minut

Copyright © PROFIL SZKOLENIA|2020
Polityka prywatności
PROJEKT WWW: 84.PL
crossmenuchevron-down