KURS DORADCY ADR – DGSA

Do czego uprawnia

Do zadań doradcy należą:

 • przygotowanie rocznych sprawozdań
 • sporządzanie raportu powypadkowego
 • pomoc merytoryczna oraz sprawdzanie prawidłowości przewozu towarów niebezpiecznych zgodnie z wymogami prawnymi

Praca dla Doradcy DGSA:

 • firmach w których transport drogowy towarów niebezpiecznych wykonywany jest w ilości wymagającej oznaczenia samochodu pomarańczowymi tablicami ADR
 • w firmach wykonujących załadunek, rozładunek, pakowanie jak i napełnianie z wykorzystaniem towarów niebezpiecznych
Skontaktuj się w sprawie kursu:
tel. 602 774 556

Co zyskujesz?

Lepsze 
zarobki

Nie trzeba wiele aby zarabiać więcej. Zrób nowe uprawnienia i zdobądź pracę która zapewni Ci godne życie 

Nowy 
zawód

Nasze kursy to szybki sposób na zdobycie nowych kwalifikacji które dają wiele  ciekawych perspektyw

Szansa 
zatrudnienia

Po ukończeniu naszych kursów nie musisz martwić się o znalezienie pracy. Zapotrzebowanie na rynku jest ogromne.

Pewna 
przyszłość

Damy Ci pełen wachlarz możliwości w tak niepewnych czasach. Wybór należy do Ciebie... 

Dlaczego u nas jest lepiej?

Nauka kontrolowanego poślizgu we własnym ODTJ

 • Jako jedyni posiadamy własny ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia "wyższego".
 • Jazda na płytach poślizgowych ciągnikiem siodłowym, wykonanie manewru ominięcia przeszkody oraz jazda po okręgu i pokazanie zjawiska podsterownosci i nadsterownosci.
 • Obsługa TIR-a: podczepianie i rozłączanie naczepy, zamocowanie ładunków na naczepie, wymiana koła na naczepie oraz zakładanie łańcuchów antypoślizgowych.

Ofertę wyślemy w 15 minut

Szczegóły kursu

Wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • ukończone 21 lat
 • niekaralność w zakresie:
  • wiarygodności dokumentów
  • obrotu gospodarczego
  • bezpieczeństwa powszechnego
 • ukończony kurs doradcy DGSA
 • zdany egzamin przed komisją egzaminacyjną TDT, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia kursu

Szkolenie

Kurs trwa łącznie 44h w tym:

 • ogólna 24h
 • część specjalistyczna 16h
 • konsultacje 4h
 • dopuszcza się nieobecność w wymiarze nieprzekraczającym 25% zajęć teoretycznych

zobacz >> szczegółowy program

zobacz >> wzór zaświadczenia o ukończeniu kursu

Egzamin

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do Dyrektora TDT wniosku co najmniej 7 dni przed terminem jego wyznaczenia

ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU

Kandydat na Doradcę:

 • dowód opłaty (500zł)
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • kopię dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe
 • oświadczenie o niekaralności

Doradca przedłużający ważność:

 • dowód opłaty (300zł)
 • kopię zaświadczenia o ukończeniu kursu
 • oświadczenie o niekaralności
 • kopię posiadanego świadectwa

EGZAMIN PRZEPROWADZA SIĘ

 • dla minimum 10 osób
 • w formie testu wielokrotnego wyboru
 • część ogólna:

  • test 80min / 30pytań maks 6 błędów
 • część specjalistyczna:

  • test 60min / 20 pytań / maks 4 błędy
  • zadanie praktyczne 60min / zaliczenie

WYZNACZENIE TERMINÓW TDT >>

PRZED EGZAMINEM>>

W TRAKCIE EGZAMINU>>

PRZEBIEG EGZAMINU>>

pobierz >> wzór wniosku

pobierz >> oświadczenie o niekaralności

Uprawnienia

WYDANIE ŚWIADECTWA

Świadectwo wydaje Dyrektor TDT w drodze decyzji administracyjnej na okres 5 lat, licząc od dnia zdanego egzaminu. Opłata za wydanie wtórnika świadectwa wynosi 50 zł

PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI

Dyrektor TDT przedłuża ważność świadectwa na kolejne 5 lat, licząc od dnia upływu terminu jego ważności Doradcy który:

 • spełnia wymóg art.42ust.2pkt.2 (niekaralność, kurs, egzamin)
 • nie naruszył rażąco w okresie ostatnich 5 lat przepisów ADR
 • posiada ważne świadectwo
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających datę upływu ważności świadectwa zdał ponowny egzamin

COFNIĘCIE ŚWIADECTWA

Dyrektor TDT, w drodze decyzji cofa świadectwo jeżeli doradca:

 • przestał spełniać wymóg art.42ust.2pkt.2 (niekaralność, kurs, egzamin)
 • rażąco naruszył przepisy ADR (nie przygotował rocznego sprawozdania)

ODZYSKANIE ŚWIADECTWA

Osoba, której cofnięto świadectwo doradcy może ubiegać się ponownie o jego wydanie po upływie 3 lat od dnia jego cofnięcia ( prawomocnej decyzji)

zobacz >> wzór świadectwa doradcy

Cennik

EGZAMIN
500 PLN
 • KANDYDAT NA DORADCĘ
 • część ogólna + część specjalistyczna
 • 180 minut
KURS
2500 PLN
 • DORADCA
 • Łącznie 44h
 • 5 dni
EGZAMIN
300 PLN
 • DORADCA
 • część ogólna + specjalistyczna (bez zadania praktycznego)
 • 120 minut

Zapisz się na kurs

Copyright © PROFIL SZKOLENIA|2020
Polityka prywatności
PROJEKT WWW: 84.PL
crossmenuchevron-down