KURSY

Nowe uprawnienia operatorów maszyn. Najważniejsze zmiany w przepisach w 2023 roku

Operator koparki to obecnie bardzo ceniony i poszukiwany zawód. Specjaliści w tym fachu cieszą się dużym zainteresowaniem wśród pracodawców a rozwój infrastruktury sprawił że zapotrzebowanie na operatorów maszyn budowlanych znacząco wzrósł w ostatnich latach. Najbardziej poszukiwani są operatorzy koparki, koparko-ładowarki, spycharki, oraz walca drogowego.  Zarówno osoby posiadające uprawnienia jak i te które uprawnienia chcą zdobyć powinny zapoznać się ze zmianami które wprowadziło nowe Rozporządzenie

Sprawdź najważniejsze zmiany dotyczące klas i uprawnień operatorów maszyn budowlanych.

Z tego artykułu dowiesz się:

 1. Najważniejsze zmiany przepisów dotyczące operatorów maszyn budowlanych
 2. Stare i nowe klasy operatora maszyn budowlanych
 3. Nowe Rozporządzenie 2022 - kosmetyczne zmiany
 4. Nowy wzór książki operatora maszyn roboczych

Najważniejsze zmiany przepisów dotyczące operatorów maszyn budowlanych

Dnia 20 marca 2018 roku weszło w życie Obwieszczenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych >> zobacz treść Rozporządzenia

Rozporządzenie wprowadziło szereg zmian w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu. Zmianie uległy głównie klasy uprawnień poszczególnych maszyn oraz jednostka charakteryzująca maszynę lub urządzenie.

Stare i nowe klasy operatora maszyn budowlanych

Poniższy rysunek przedstawia stare klasy (po lewej) oraz ich nowe odpowiedniki ( po prawej stronie) oraz ich szczegółowy opis z wyjaśnieniem:

W przypadku koparek jednonaczyniowych pojemność naczynia wyrażana w m3 zastąpiona została masą całkowitą pojazdu wyrażana w tonach. 

Dotychczas obowiązujące 3 klasy:

 • III - do 0,8m3
 • II - do 1,5m3
 • I - wszystkie typy 

zostały zastąpione przez 2 kasy:

 • III -  do 25 ton
 • I - wszystkie typy

Koparki jednonaczyniowe klasy II są równoważne ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na koparki jednonaczyniowe klasy I. 

W przypadku spycharek obowiązywały dotychczas 3 klasy:

 • III - do 110kw
 • II - do 220kw
 • I - wszystkie typy

W nowym rozporządzeniu nie znajdziemy już klasy II a III i I pozostają bez zmian

Równiarki posiadały dotychczas 3 klasy:

 • III - do 110kw
 • II - do 220kw
 • I - wszystkie typy

Ustawodawca postanowił z trzech klas zostawić tylko jedną. Obecnie równiarki posiadają tylko klasę I która daje uprawnienia na wszystkie typy.

Podobna sytuacja jest w przypadku równiarek gdzie z obowiązujących dotychczas trzech klas została tylko jedna. Nie ma już klas III i II a dającą uprawnienia na wszystkie typy jest klasa I

Ładowarki jednonaczyniowe podzielone były na 3 klasy:

 • III - pojemność naczynia do 2,5m3
 • II -  pojemność naczynia do 5m3
 • I - wszystkie typy

Nowe przepisy zmieniają jednostkę charakteryzującą maszynę z pojemności naczynia na masę całkowitą pojazdu rezygnując tym samym z klasy II. Obecnie obowiązującymi klasami są klasy III i I:

 • III - do 20 ton 
 • I wszystkie typy

W przypadku maszyn do robót drogowych zmianie ulegają zespoły maszyn do produkcji mieszanek betonowych oraz walce drogowe w których zrezygnowano z klas trzecich zostawiając tym samym tylko klasę drugą, która daje uprawnienia na wszystkie typy urządzeń. 

Nowe Rozporządzenie 2022 - kosmetyczne zmiany

Dnia 27 sierpnia 2020 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych zmieniające. Rozporządzenie wprowadziło następujące zmiany: >> zobacz treść Rozporządzenia

 1. Zmianie ulega nazwa „Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie” na „Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego„.
 2. Zmianie ulega jednostka charakteryzująca koparki jednonaczyniowe z masy całkowitej na masę eksploatacyjną.
 3. Zmianie uległ także wzór książki operatora maszyn roboczych, który zmienił swój kształt i wygląd. 

Nowy wzór książki operatora maszyn roboczych

Nowy wzór książki operatora maszyn roboczych ma formę karty z tworzywa sztucznego niewykazującego luminescencji w promieniowaniu ultrafioletowym, formatu ID1 o wymiarach 53,98 × 85,60 mm. Powierzchnia karty po obu stronach pokryta jest folią zabezpieczającą.

Istotny jest fakt iż zdobyte wcześniej uprawnienia zachowują swoją ważność w związku z czym nie ma obowiązku wymiany starej książki operatora maszyn na nową. Istnieje jednak taka możliwość podobnie jak w przypadku zagubienia książki, kradzieży, zniszczenia lub wpisania błędnych danych. W takim przypadku należy złożyć wniosek do Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie o duplikat książeczki, aktualizację luz wymianę zaznaczając na wniosku powód wymiany książki operatora maszyn roboczych. Koszt wymiany książki wynosi 123zł.

W przypadku gdy operator maszyn posiada już uprawnienia wpisane do papierowej książki i chcąc poszerzyć je o nowe zaliczył egzamin, Przewodniczący Komisji egzaminacyjnej umieszcza pod ostatnim wpisem w książce operatora (a w przypadku braku wolnych pozycji - na ostatniej stronie) adnotację: „Książka operatora ważna do ……..” wskazując datę przypadającą 30 dni po przeprowadzeniu egzaminu oraz czytelny podpis Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnej. 

Adnotacja powinna zostać sporządzona w kolorze czerwonym. Informacja może przyjąć formę pieczęci. 

W książce operatora nie należy dopisywać nowego uprawnienia. Uczestnik egzaminu zachowuje książkę operatora w wersji papierowej z adnotacją sporządzoną przez Przewodniczącego komisji.

 Warto pamiętać, że operator koparki lub jakiejkolwiek innej maszyny do robót ziemnych lub drogowych w trakcie wykonywania prac ma obowiązek posiadania przy sobie książki operatora która potwierdza zdobyte uprawnienia. W przypadku poruszania się maszyną po drogach publicznych wymagane jest posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Zapisz się na kurs i zostań cenionym specjalistą w swojej dziedzinie

Formularz kontaktowy

mima
Skontaktuj się z nami bezpośrednio dzwoniąc pod podany numer, pisząc maila lub wypełniając formularz.
+48 602 774 556
info@profilszkolenia.pl
Prawo jazdy
Kierowca zawodowy
Operator maszyn
Szkolenia UDT
INNE KURSY
Profil Szkolenia
5.0
Na podstawie 3 opinii
powered by Facebook
js_loader
Obsługę prawną firmy zapewnia  Kancelaria Radcy Prawnego KINGA KONOPELKO
© PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska 2022
crossmenu