KURS DIAGNOSTY SAMOCHODOWEGO

Do czego uprawnia

Kurs składa się z (części I) podstawowej oraz (części II, III, IV, V) specjalistycznych dotyczących badań technicznych :

 • część I – okresowych w zakresie sprawdzenia oraz oceny prawidłowości działania poszczególnych zespołów i układów
 • część II – autobusu, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h
 • część III – pojazdu przewożącego towary niebezpieczne ( ADR)
 • część IV –  pojazdu przystosowanego do zasilania gazem
 • część V – pojazdu:
  • zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą
  • skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę
  • w którym dokonano zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów powodujących zmianę danych w dowodzie rejestracyjnym
Skontaktuj się w sprawie kursu:
tel. 602 774 556

Co zyskujesz?

Lepsze 
zarobki

Nie trzeba wiele aby zarabiać więcej. Zrób nowe uprawnienia i zdobądź pracę która zapewni Ci godne życie 

Nowy 
zawód

Nasze kursy to szybki sposób na zdobycie nowych kwalifikacji które dają wiele  ciekawych perspektyw

Szansa 
zatrudnienia

Po ukończeniu naszych kursów nie musisz martwić się o znalezienie pracy. Zapotrzebowanie na rynku jest ogromne.

Pewna 
przyszłość

Damy Ci pełen wachlarz możliwości w tak niepewnych czasach. Wybór należy do Ciebie... 

Dlaczego u nas jest lepiej?

Nauka kontrolowanego poślizgu we własnym ODTJ

 • Jako jedyni posiadamy własny ośrodek doskonalenia techniki jazdy stopnia "wyższego".
 • Jazda na płytach poślizgowych ciągnikiem siodłowym, wykonanie manewru ominięcia przeszkody oraz jazda po okręgu i pokazanie zjawiska podsterownosci i nadsterownosci.
 • Obsługa TIR-a: podczepianie i rozłączanie naczepy, zamocowanie ładunków na naczepie, wymiana koła na naczepie oraz zakładanie łańcuchów antypoślizgowych.

Ofertę wyślemy w 15 minut

Szczegóły kursu

Wymagania

ZWOLNIENIE ZE SZKOLENIA

 • osoba która ukończyła studia wyższe na kierunku studiów w obszarze nauk technicznych obejmującym wiedzę i umiejętności w zakresie diagnostyki samochodowej
 • zwolnienie następuje na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych
 • do okresu praktyki wlicza się praktykę objętą programem na studiach, pod warunkiem że praktyka jest odbywana na podstawie umowy zawartej między uczelnią a SKP

Szkolenie

Kurs trwa łącznie 116 h:

 • część I – 54h (27T 20P 7S)
 • część II – 9h (7T 1P 1S)
 • część III – 16h (10T 5P 1S)
 • część IV – 14h (10T 5P 1S)
 • część V – 23h (14T 8P 1S)

T – teoria

P – praktyka

S – sprawdzian umiejętności

Po odbyciu szkolenia, uczestnik otrzymuj zaświadczenie o jego ukończeniu.

zobacz >> wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia

Egzamin

 • osoba szkolona składa wniosek wraz z kopią opłaty do dyrektora TDT nie później niż 14 dni przed wyznaczonym terminem drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście
 • dyrektor TDT zamieszcza na stronie TDT komunikat w sprawie wyznaczonych terminów
 • egzamin przeprowadzany jest nie rzadziej niż co 6 miesięcy dla grupy minimum 10 osób i może zostać odwołany co najmniej 3 dni przed

DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPRAWNIENIA DIAGNOSTY:

Część teoretyczna:

 • moduł I – 60min, 30pytań, maks 6 błędów, test jednokrotnego wyboru z (cz. I)
 • modułu II – 15min, 5pytań maks 1 błąd, test jednokrotnego wyboru (osobno dla każdej części II, III, IV i V)
 • modułu III – 30min, jedno pytanie opisowego z programu (poprawny opis)

Część praktyczna:

 • przeprowadzenie badania na stacji diagnostycznej w zakresie określonym przez komisję zalicza >>

DLA DIAGNOSTÓW KTÓRZY UZUPEŁNIAJĄ UPRAWNIENIA:

Egzamin obejmuje jedynie moduł II i III oraz część praktyczną

INNE SYTUACJE czytaj więcej…

pobierz >> wzór wniosku o dopuszczenie do egzaminu

Uprawnienia

WYDANIE UPRAWNIEŃ

Dyrektor TDT w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia części praktycznej egzaminu przesyła na adres wskazany we wniosku:

 • zaświadczenie potwierdzające zdanie egzaminu które stanowi podstawę do ubiegania się o wydania uprawnień diagnosty
 • pismo informujące o wynikach z poszczególnych części w przypadku negatywnego wyniku

COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ

Starosta wydaje uprawnienia diagnosty na podstawie wniosku i załączonych dokumentów (oryginały do wglądu) czytaj więcej…

PRACA W SKP

Jako diagnosta możesz pracować na Stacjach Kontroli Pojazdów wpisanych do rejestru przedsiębiorców SKP

COFNIĘCIE UPRAWNIEŃ

W przypadku wydania przez Starostę decyzji o cofnięciu uprawnień o kolejne można ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 5 lat

zobacz >> wzór zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu

pobierz >> wzór wniosku o wydanie uprawnień

zobacz >> wzór uprawnienia diagnostyw

Cennik

KURS
2500 PLN
 • KANDYDAT NA DIAGNOSTĘ
 • Łącznie 14h/os.
 • 2 dni
EGZAMIN
270 PLN
 • KANDYDAT NA DAIGNOSTĘ
 • Pełnomocnictwo 17zł (opcjonalnie)
 • 3 dni
KURS
1500 PLN
 • DIAGNOSTA UZUPEŁNIAJĄCY UPRAWNIENIA
 • Łącznie 32h/os.
 • 4 dni
EGZAMIN
130 PLN
 • DIAGNOSTA UZUPEŁNIAJĄCY UPRAWNIENIA
 • Pełnomocnictwo 17zł (opcjonalnie)
 • 3 dni
UPRAWNIENIA
48 PLN
 • UPRAWNIENIA DIAGNOSTY
 • Pełnomocnictwo (opcjonalnie) 17zł
 • 4 dni

Zapisz się na kurs

Copyright © PROFIL SZKOLENIA|2020
Polityka prywatności
PROJEKT WWW: 84.PL
crossmenuchevron-down