POLITYKA PRYWATNOŚCI PROFIL SZKOLENIA

 

Dbamy o Twoją prywatność. Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane tylko i wyłącznie, jeżeli jest to konieczne do prawidłowego świadczenia usługi. 

Zgodnie z RODO, poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych stosowane przez Administratora. 

 

I. Kim jest Administrator danych?

Administratorem danych jest Sylwia Wyszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska , ul. Górczewska 253D/6 01-459 Warszawa, NIP: 1181648810, REGON: 14279599, e-mail: info@profilszkolenia.pl.

 

II. W jakim celu zbieramy Twoje dane? Jak długo je przetwarzamy? 

Możemy przetwarzać Twoje dane w następujących celach:

 • Komunikacji z Tobą, w tym udzielania odpowiedzi na pytania przekazane przez formularz kontaktowy, wiadomość e-mail, w ramach prowadzonych spotkań on-line itp.

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w postaci komunikacji z Użytkownikami Strony (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji z Tobą. Dane mogą być także przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego.

 • Zawarcia umowy i jej realizacji (złożenia zamówienia).
 • Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń
 • Realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (m.in. obowiązków podatkowych i archiwizacyjnych).

  Dane niezbędne do zawarcia i realizacji umowy będą przetwarzane przez czas realizacji umowy, w tym przez czas realizacji uprawnień wynikających z umowy, jak np. prawo do reklamacji z tytułu rękojmi (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. 

Dane dodatkowe podane w celu m.in. usprawnienia realizacji umowy będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes w postaci obsługi Klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Po tym okresie, dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu obrony przed roszczeniami, a także w celu ustalenia i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

W przypadku gdy dane są niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, tj:

  1. w związku z obowiązkami archiwacyjnymi wynikającymi m.in. z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa przez okres 6 lat lub dłużej jeżeli wymagają tego przepisy prawa;
  2. w związku z realizacją zadań dotyczących prowadzenia szkoleń, oraz możliwością przeprowadzenia procesów egzaminowania przez uprawione podmioty na podstawie:
 • ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2020r. poz. 1268 ze zm.), 
 • ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020r. poz. 110 ze zm.), 
 • ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019r. poz. 2140 ze zm.), 
 • ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 154 ze zm.),
 • ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320 ze zm.),
 • ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019r. poz. 667 ze zm.),
 • oraz na podstawie innych przepisów prawnych właściwych ze względu na zakres szkolenia (o ile dotyczy) – o czym zostaniesz powiadomiony.

Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

 • Wysyłki informacji marketingowych (m.in. wysyłki newslettera oraz innych informacji o usługach, produktach, promocjach, darmowych treściach).

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora w celu marketingu produktów i usług Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do otrzymywania newslettera.

Do celów komunikacji handlowej potrzebujemy Twojej zgody zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możesz ją w każdej chwili wycofać, klikając link w stopce maila lub pisząc do nas na adres podany wyżej.

 • Administrowania i zarządzania stroną i grupami na platformach społecznościowych (m.in. Meta) w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, w tym komunikacji z Tobą, kierowania do Ciebie treści marketingowych

Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy, gdy zdecydujesz się na polubienie strony / dołączenie do grupy / wybranie opcji „Obserwuj” lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony/grupy lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to”, „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną.

Informuję, że zasady odnoszące się do strony/fanpage’a/grupy ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/fanpage/grupa ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

 

III. Komu możemy przekazać Twoje dane?

Przekazujemy Twoje dane innym podmiotom tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania, o których mowa w punkcie II.

W razie potrzeby Twoje dane mogą być przekazane podmiotom, z którymi współpracuję przy realizacji ww. celów: Twoje dane mogą być przekazane: Pracownikom, wykładowcom, instruktorom, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej

usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, firmie świadczącej usługi newslettera, usługi Google, agencji reklamowej oraz świadczącej usługi marketingowe, podwykonawcom na podstawie umów o współpracy, platformie szkoleniowej, firmie udostępniającej oprogramowanie (m.in. CRM), innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania

Co do zasady dane nie będą przekazywane poza obszar EOG. Powyższe nie dotyczy przekazywania danych do HubSpot Inc. (serwery w USA), co nastąpi to w oparciu o Twoją zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane w RODO po spełnieniu m.in. obowiązku informacyjnego.

 

IV. Jakie prawa Ci przysługują?

W związku z RODO przysługuje Ci prawo:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania danych osobowych,
 • usunięcia danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych osobowych,
 • cofnięcia zgody; wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Ci skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W takim przypadku zachęcamy jednak do wcześniejszego kontaktu z nami celem wyjaśnienia swoich wątpliwości.

 

V. Przepisy prawa obowiązujące w zakresie danych osobowych

W sprawach nieuregulowanych stosuje się właściwe przepisy prawa, w tym prawa europejskiego, w szczególności RODO.

 

VI. Polityka plików cookies

Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 1. piksel konwersji Facebooka (Meta) – w celu zarządzania reklamami na Meta i prowadzenia działań remarketingowych;
 2. kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę;

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Możesz dokonać samodzielnie zmian w ustawieniach dotyczących plików cookies. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Brak wyrażenia zgody na pliki cookies może ograniczać działanie niektórych funkcjonalności na Stronie.

 

VII. Wtyczki społecznościowe

Na Stronie używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook (Meta), YouTube. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach usługodawców tych portali społecznościowych.

 

VIII. Współadministrowanie

Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook (Meta) jest Sylwia Wyszyńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska , ul. Górczewska 253D/6 01-459 Warszawa, NIP: 1181648810, REGON: 142795995 zwana/zwany dalej Administratorem oraz Meta Platforms Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia, zwana dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o współadministrowanie przez ww. podmioty. Szczegółowe zasady dotyczące współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach, opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony .

Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem.

 

IX. Jak się można z nami kontaktować?

Nasza firma wyznaczyła Koordynatora ochrony danych – Pana Zbigniewa Wyszyńskiego,
z którym możesz się skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@profilszkolenia.pl lub telefonicznie 602 774 556.

Prawo jazdy
Kierowca zawodowy
Operator maszyn
Szkolenia UDT
INNE KURSY
Profil Szkolenia
5.0
Na podstawie 3 opinii
powered by Facebook
js_loader
Obsługę prawną firmy zapewnia  Kancelaria Radcy Prawnego KINGA KONOPELKO
© PROFIL SZKOLENIA Sylwia Wyszyńska 2022
crossmenu